Herdenking van 100 jaar einde van de eerste Wereldoorlog- anlässlich 100 Jahre Beendigung des Ersten Weltkrieges- commémoration des 100 ans de la fin de la première guerre mondiale. ?>

Herdenking van 100 jaar einde van de eerste Wereldoorlog- anlässlich 100 Jahre Beendigung des Ersten Weltkrieges- commémoration des 100 ans de la fin de la première guerre mondiale.

La VTM, association avec laquelle nous entretenons des relations amicales nous invite:

Het VTM , organisatie met we wie vriendschappelijke betrekkingen hebben nodigt ons uit:

Der VTM , Organisation Organisation, mit der wir freundschaftliche Beziehungen haben, ladet uns ein zur :

Soldatenwallfahrt 2018

Mariazell

10/11 November 2018

U vindt in bijlage het programma en het inschrijvingsformulier.

Vous trouvez en annexe la programme et le bulletin d’info.

Sie finden das Programm und das Anmeldeformular im Anhang.

SOLIDARITEIT, SOLIDARITE, SOLIDARITäT. APPEL,

Wij weten dat niet alle gilden, verenigingen aanwezig kunnen zijn, we stellen voor dat de niet aanwezigen in de week van 11 November, waar zij ook zijn een moment stilte houden om dit moment te herdenken.

Wir wissen, dass nicht alle Organisationen und Vereine anwesend sein können. Wir schlagen vor, dass die Nicht-Teilnehmer in der Woche des 11. November, wo sie sind, einen Moment der Stille haben, um diesen Moment zu gedenken.

Nous savons que toutes les guildes et associations ne peuvent pas être présentes. Nous proposons que les non-membres présents dans la semaine du 11 novembre, où ils se trouvent, aient un moment de silence pour commémorer ce moment.

De Baere Chancelier/Präsident

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *